Agenda

Algemene Jaarvergadering
Donderdag, 26 Oktober 2017, 21:15

Het bestuur van SV Helenaveen-Griendtsveen nodigt u hierbij uit voor de Algemene Jaarvergadering die gehouden zal worden op: donderdag 26 oktober 2017 om 21.15 uur in de kantine van De Stikker.

De agenda :

 • Opening
 • Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 10 november 2016 (deze liggen 2 uur voor aanvang van de jaarvergadering voor iedereen in de kantine ter inzage).
 • Jaarverslag 2016-2017
 • Financieel verslag 2016-2017
 • Vaststellen contributie
 • Verkiezing kascommissie: Aftredend en niet herkiesbaar : Kees Leenders.
 • Mededelingen:
  - Kleedlokaal
  - Samenwerking Griendtsveen/Helenaveen nu en in de toekomst
  - Bokkenollen en Peelfeesten
 • Verkiezing bestuur:
  - Volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar: Michiel Penninx, Rinus Crommentuyn.
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wij hopen jullie allen op deze vergadering te mogen begroeten.